Webbplatsen har central roll när Ekängen ökar sin marknadsföring

Med hjälp av den nya webbplatsen som lanserades i höstas ska Ekängen HVB och Halvvägshus öka sin marknadsföring och på så vis nå ut till både befintliga och nya kunder.

Med hjälp av den nya webbplatsen som lanserades i höstas ska Ekängen HVB och Halvvägshus öka sin marknadsföring och på så vis nå ut till både befintliga och nya kunder.

Insikten att kunderna i allt högre grad både söker och skriver ut information på nätet gjorde det enkelt för Ekängen att satsa på en nya webbplats där man både kan visa upp verksamheten, lokalerna och de aktiviteter man erbjuder sina klienter. Företagets kunder är i första hand placerare och socialhandläggare inom den kommunala verksamheten som tillsammans med sin klient ska komma fram till vilken lösning man föredrar.

ekangen1

Startsidan på Ekängens nya webbplats.

För att underlätta för handläggaren har vi tagit fram en smidig förfrågningsfunktion direkt på webbplatsen och Ekängen fångar på detta sätt upp potentiella kunder och kan i SiteFactory kommunicera med dessa på ett strukturerat sätt.

ekangen2

Placerare och socialhandläggare kan enkelt fylla i en förfrågan direkt på webbplatsen. 

Ytterligare en marknadsföringsåtgärd som Ekängen anammat är det nyhetsbrevsutskick man gör i SiteFactory. Här kan man skicka riktade och målgruppsanpassade nyhetsbrev för att hålla kunderna uppdaterade och informerade om verksamheten.

Gunnar Engmalm som är marknadsansvarig på Ekängen beskriver både funktionerna i SiteFactory och samarbetet med oss på Mindbite i positiva ordalag:

– I SiteFactory CMS finns för oss utvecklade och inbyggda funktioner för nyhetsbrevsutskick, kundstödsystem samt för vår nystartade blogg – www.underekenbloggen.se. Funktionerna kommer till fantastisk nytta när vi nu ska öka marknadsföringen för både vår befintliga verksamhet samt den utökade verksamheten som kommer inom kort. Att jag dessutom har kommit igång med de olika funktionerna har jag det användarvänliga systemet och den härliga och kundinriktade supporten på Mindbite att tacka för.

Ekängens nya webbplats hittar du här.

Ekängen står för ett evidensbaserat behandlingskoncept som bygger på vetenskaplig kunskap, klientens erfarenhet och önskemål, den lokala situationen och omständigheten samt behandlarens erfarenhet och yrkeskunskap. Ekängen är ett HVB & Halvvägshus som arbetar med målinriktad, miljöterapeutisk behandling för vuxna män och kvinnor. Dessa personer har oftast livsproblem som kan ta sig uttryck i missbruk, psykiatriska diagnoser och/eller andra destruktiva livsmönster. Med kunnig och engagerad behandlingspersonal kan man i de flesta fall utforma ett fungerande individuellt behandlingsarbete för klienten.

Den här bloggposten innehåller följande
SiteFactory CMS

SiteFactory CMS är vår stabila och välutvecklade CMS-plattform. SiteFactory CMS såg dagens ljus redan 2003. På den tiden var publiceringsverktyg som fenomen i sin linda.

Robin Månsson
Robust, effektivt och noggrant är nyckelord som kännetecknar Robins programmering. Över 1 000 genomförda projekt sedan år 2000 bidrar givetvis till stor erfarenhet och kunskap. Robin är utvecklingsansvarig på Mindbite och ansvarar dessutom för Mindbite Cloud.