mockuper-28

Solcellsdata via API

Till vår kund Wiklunds har vi precis lanserat en integration mot deras solcellsanläggningar för att i realtid visa hur mycket el anläggningen producerar. Visningen och presentationen sker både på deras publika webbplats www.wiklunds.se och på deras intranät via färdiga widgets som vi tagit fram åt dem.

Här är ett bra exempel på när en tillverkare direkt har tänkt på att öppna upp och göra datan tillgänglig. På det här viset kan Wiklunds och alla deras besökare enkelt och utan onödigt dubbelarbete eller manuell bevakning löpande följa anläggningens produktion.

Vi är experter på jobba med API:er och integrationer, oavsett system. Har du en fundering eller fråga kring det är det bara att höra av sig.

Kontakta oss

Den här bloggposten innehåller följande
API/Integration

API och integrationer är en lika naturlig del av vår vardag som att utveckla webbplatser och webbaserade system i våra olika plattformar. Inte sällan behöver vi även integrera andra system och då normalt sett via API:er, avläsningar eller annan datainhämtning.
Läs mer om API/integration här

Marcus Alsér
Marcus är säljare och projektledare med lång erfarenhet av att driva både stora och mindre projekt, på jobbet och utanför. En man som bär många hattar; systemarkitekt, försäljare, VD mm. Det kräver stenkoll på alla pusselbitar i det vi gör.