En platta

Uppdaterat intranät till RM Snickerier

RM Snickerier har sedan 2009 framgångsrikt använt ett kundanpassat intranät utvecklat av oss. Intranätet byggde på vår gamla systemplattform Dirigo och under 2020 var det dags att göra en större översyn av både funktionaliteten och plattformen.

Efter en effektiv förstudie och genomgång beslutade RM Snickerier att gå på vår linje med att byta ut allt till vår open source-plattform Mox. Befintlig funktionalitet har konverterats och optimerats samt att nya moduler har lagts till.

RM:s intranät hanterar bland annat

 • Ledighetsansökningar
  Ett helt digitalt flöde som mynnar ut i korrekta löneunderlag vid slutet av månanden.
 • Styrning av storbildsvisning i matsalen
  Information kring nyheter, leveranser, födelsedagar etc. styrs och hanteras via intranätet. Systemet hämtar också upp information från deras produktionssystem (också en Mindbite-produktion) för att i realtid visa produktionsdata
 • Sjukanmälan och frånvarohantering
  Smidig hantering av sjukanmälan med möjlighet att snabbt SMS:a in sin sjukfrånvaro.
 • Ledningssystem, rutiner och policys
  Informationssidor där ledningen löpande publicerar den information som all personal har behov av.
 • Nyheter
  Löpande interna nyheter. Visas på intranätet men kan också enkelt pushas ut till storbildsvisningen i matsalen.
 • SMS-funktion
  Möjlighet att enkelt nå arbetsgrupper med SMS direkt från systemet.

Mox är helt mobilanpassat från grunden och utvecklingen i plattformen är effektiv. Det i kombination med att hela systemet är open source gör att varje investerad krona hos kunden går tillbaka till deras egna verksamhet.

RM:s intranät är hostat i Mindbite Cloud.

Den här bloggposten innehåller följande
Mox

Mox är vår open source-plattform som vi använder för system och publika lösningar som kräver mer komplex programmering. Mox är en effektiv, modern och robust plattform och fungerar lika bra till små snabba system som till storskaliga affärssystem.

UCS Mindbite Cloud

UCS Mindbite Cloud erbjuder stabil hosting i såväl delade miljöer som på egna virtuella eller fysiska servrar. Vi hjälper dig med den lösning som passar bäst utifrån dina behov.

Marcus Alsér
Marcus är säljare och projektledare med lång erfarenhet av att driva både stora och mindre projekt, på jobbet och utanför. En man som bär många hattar; systemarkitekt, försäljare, VD mm. Det kräver stenkoll på alla pusselbitar i det vi gör.