pexels-andrea-piacquadio-3791185

Vad lägger du tid på?

Känns det ofta som att dina arbetsuppgifter innefattar annat än det du egentligen ska, och vill göra? Annat än det du är mest lämpad för att utföra?

Kanske hamnar du ofta sittandes länge i manuella processer. Ärenden som hanteras ineffektivt, till och med tillfällen då något fallit mellan stolarna och måste tas om hand inom en alldeles för snäv tidsram. Många gånger kan det även kännas som att många viktiga processer hänger på en skör tråd om en särskilt insatt kollega skulle sluta. Ohållbara situationer i det långa loppet alltså.

Har din arbetsplats hållbara och långsiktiga arbetsrutiner som fungerar tidsmässigt och inte hämmar konkurrenskraft och tillväxt? Eller gör ni samma saker från scratch, om och om igen? Fyller i ärenden, skriver rapporter, lägger in kunder? Känns det som att ni förlorar värdefull tid när dessa arbetsuppgifter återkommer?

Hur ska ni som företag kunna optimera ert arbete över sikt för att lyckas så bra som möjligt med det som är ert huvudsyfte?
Vi har några förslag på lösningar som kan vara början till en effektiv och optimerad arbetsprocess där varje medarbetares kompetens förvaltas optimalt.

1. För att spara tid och undvika att hamna i manuella, ineffektiva processer är lösningen ett digitalt och automatiserat system. Stödet från ett system hjälper dig slippa att arbeta med dubbletter, eliminerar fel, att ärenden faller mellan stolarna. Man kringgår också att fel görs på individnivå. Arbetsprocesser underlättas med användarvänlighet, överskådliga och förutbestämda flöden och digitala deadlines. Repetitiva arbetsuppgifter undviks och tid kan istället läggas på utvecklandet av relationer, kunder, kommunikation och företagets huvudsakliga syfte.

2. Har företaget digitaliserat arbetsprocesserna men i flera olika system som inte är kompatibla med varandra? Detta kan sakta ner utveckling och försvaga konkurrenskraft. Att arbeta i flera olika system kan alltså vara väldigt ohållbart i längden. Vi på UCS Mindbite arbetar med att få system att prata med varandra, att vara kompatibla och således spara tid, och optimera arbetsprocesserna.

Ta kontakt med oss om du upplever att ditt företag inte arbetar optimalt med digitaliseringen, eller om ni helt enkelt inte är en digitaliserad arbetsplats.

Den här bloggposten innehåller följande
API/Integration

API och integrationer är en lika naturlig del av vår vardag som att utveckla webbplatser och webbaserade system i våra olika plattformar. Inte sällan behöver vi även integrera andra system och då normalt sett via API:er, avläsningar eller annan datainhämtning.
Läs mer om API/integration här

Systemutveckling

Systemutvecklingen har alltid varit ett stort område hos oss. Utifrån kundens behov anpassar vi vilken plattform som gör jobbet bäst i respektive projekt.
Läs mer om systemutveckling här

UCS Mindbite AB

UCS Mindbite digitaliserar din tanke. Under den här kategorin postar vi sådant som är generellt för oss.

Tobias Wester
Tobias är vd för UCS Mindbite och har en gedigen bakgrund i ledande roller på flera IT-bolag.