google analytics

Vad händer med Google Analytics?

I över ett decennium har Universal Analytics (gamla versionen av Google Analytics) varit branschstandard när det kommer till analys av webb. Under året som gått har en rad förändringar där en förbättrad version av UA trätt fram, i form av Google Analytics 4 (GA4).

Vad är Google Analytics 4?

För att förstå vad GA4 är behöver man först och främst ha en grundkoll på UA som är ett statistikverktyg ämnat att användas i analys av data från webbplatser. Detta verktyg har gjort det möjligt för alla med en hemsida att analysera besök, hantera data och således givit tillfällen att rikta marknadsföringen samt optimera hemsidan.

Tanken med den nya varianten, GA4, är att den tar hjälp av AI och maskininlärning. Detta görs för att kunna förutse trender, och att se hur marknadsinsatserna kommer prestera. Utöver detta är GA4 mer integrerad med Google Ads och ett förbättrat sätt att säkerställa så att dataskyddsregler (som GDPR) följs.

Vad är skillnaden mellan Universal Analytics och Google Analytics 4?

Med hjälp av redan nämnda förbättringar går det att få en tydligare bild av kundresan. Den nya varianten samlar data från både webb och app, vilket gör att mätvärden och analyser blir mer korrekta. Dessutom ges en bättre bild av användarnas framtida beteende, och en förståelse för de effekter som blir.

Vad händer med gamla Universal Analytics och vad behöver jag göra?

Till och med 1 juli kommer det gå att använda och samla in ny data i UA-egendomar. För att, efter detta kunna fortsätta mäta trafik, krävs därför att du som ännu ej har laddat ner och börjat använda den nya varianten, gör det. En viktig anledning till att detta bör göras i god tid handlar om att datan annars kommer att försvinna och således tappar du möjligheten att jämföra viktig data från förgående år.

Hjälp, jag vet inte hur jag sätter upp ett konto!

Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig!

Den här bloggposten innehåller följande
UCS Mindbite AB

UCS Mindbite digitaliserar din tanke. Under den här kategorin postar vi sådant som är generellt för oss.

Tobias Wester
Tobias är vd för UCS Mindbite och har en gedigen bakgrund i ledande roller på flera IT-bolag.