cookiebot-agency-partner-blog

CookieBot Agency Partner

Med explosionen av dataskyddslagar runt om i världen vill vi säkerställa att ditt företag är skyddat mot böter och kränkningar av datasekretess.

Det finns också ett växande krav från konsumenter på transparens och kontroll över hur deras data används. Eftersom datasekretess snabbt håller på att bli ett mått på varumärkets rykte är det viktigt att bygga förtroende hos webbplatsanvändare genom att erhålla giltigt samtycke för cookies och onlinespårare.
Det är därför vi har beslutat att samarbeta med Cookiebot CMP, en världsledande plattform för samtyckeshantering, för att erbjuda dig en lösning för att fånga, övervaka och hantera samtycke på din webbplats.

Google Consent Mode
Från och med mars 2024 måste webbplatser ha implementerat en cookiebanner som stöder Google Consent Mode version 2. Om inte en godkänd cookiehanteringslösning är på plats, kommer det inte längre vara möjligt att genomföra effektiv mätning och annonsering genom Googles annonstjänster.
Ursprungligen skapades Consent Mode för att uppnå efterlevnad av dataskyddslagar med minimal inverkan på insamlingen av data för din domän. Dock kommer företag som använder Googles tjänster från och med mars 2024 behöva kunna signalera att de har erhållit användarnas samtycke innan de kan visa annonser med personaliseringsfunktioner.

Hur det fungerar
Efter implementation av CookieBot på din webbplats kommer en kontinuerlig scanning göras som hämtar information om vilka cookies webbplatsen använder och vad de är till för. Det innebär att om det tillkommer nya cookies via nya plugins eller från uppdateringar av befintliga plugins, samt andra script såsom Google Analytics eller Facebook så kommer detta upptäckas av CookieBot som sin sin tur kommer kräva samtycke från era besökare. Det är med andra ord en levande lösning och inte en engångsinsats.
Alla samtycken lagras hos CookieBot och kan exporteras till CSV.

Nästa steg
CookieBot säljs som en prenumeration i olika nivåer, beroende på din webbplats storlek. För att minska kostnaden har vi valt att låta kunder teckna denna prenumeration med CookieBot själva. Vi debiterar endast tiden det tar att konfigurera och implementera CookieBot på din webbplats, vilket i normalfallet rör sig om ca 2 timmar per webbplats. Bedömning görs från fall till fall.

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi jobbar med cookies och gå vidare med att implementera det på din webbplats, kontakta oss.

Den här bloggposten innehåller följande
WordPress

WordPress är vår primära plattform för att ta fram nya webbplatser oavsett storlek. Skalbarheten, snabbheten och den tekniska utvecklingen är svårslagen.

Picture of Robin Holmquist
Robust, effektivt och noggrant är nyckelord som kännetecknar Robins programmering. Över 1 000 genomförda projekt sedan år 2000 bidrar givetvis till stor erfarenhet och kunskap. Robin är utvecklingsansvarig på Mindbite och ansvarar dessutom för Mindbite Cloud.