google_analytics-logo-whitespace

Universal Google Analytics raderas i sommar

Den 1 juli 2024 kommer Google att stänga ner alla Universal Analytics-tjänster och Universal Analytics API:er, vilket innebär att ni inte längre kan komma åt Universal Analytics-egendomar via användargränssnittet och API:erna för Google Analytics.

Om man vill bibehålla åtkomsten till data från sin Universal Analytics-egendom måste man ladda ned eller exportera sin data senast 1:e juli. Om man inte gör det via någon av metoderna som tillhandahålls i hjälpcentret för Google Analytics raderar Google er data permanent och ni kommer inte att kunna återställa den.

Information från Google
Universal Analytics-data och Universal Analytics-inställningar som du kommer åt eller använder via annonsörs-, utgivar- eller andra produktintegreringar är inte längre tillgängliga när tjänsten har stängts ned. Exempel:

  1. Mål och e-handelstransaktioner i Universal Analytics slutar mäta nya konverteringar, inklusive i länkade annonseringskonton. Det kan påverka resultatet för annonskampanjer ifall konverteringarna används i kombination med Smart Bidding.
  2. Målgruppslistor i Universal Analytics stängs ned, vilket kan påverka medieaktivering och medieresultat i annonskampanjer.
  3. API-förfrågningar som relaterar till Universal Analytics-egendomar misslyckas, inklusive förfrågningar om radering av Universal Analytics-data via User Deletion API. Det innebär även att verktyg som förlitar sig på ett API, till exempel Looker Studio, inte visar någon data från Universal Analytics.
  4. BigQuery-export och återfyllning av tidigare data från Universal Analytics 360-egendomar kan endast begäras till och med den 30 juni 2024. Redan exporterad data förblir tillgänglig i BigQuery.
  5. Attribution-projekt som var en del av betafunktionen Attribution i Google Analytics raderas.

Om ni inte har migrerat helt till Google Analytics 4-egendomar än kontakta oss så hjälper vi er.

Den här bloggposten innehåller följande
UCS Mindbite AB

UCS Mindbite digitaliserar din tanke. Under den här kategorin postar vi sådant som är generellt för oss.

Picture of Robin Holmquist
Robust, effektivt och noggrant är nyckelord som kännetecknar Robins programmering. Över 1 000 genomförda projekt sedan år 2000 bidrar givetvis till stor erfarenhet och kunskap. Robin är utvecklingsansvarig på Mindbite och ansvarar dessutom för Mindbite Cloud.