Produkter

Intraräddningstjänst

IntraRäddningstjänst är ett webbaserat verktyg som utformats i nära samarbete tillsammans med räddningstjänsterna i Kalmar län. Den hjälper till att på ett enkelt sätt samordna och kommunicera med er personal oberoende om de är hel- eller deltidsanställa.

Genom en nyhetsyta, liknande ett Facebook-flöde, delar ni nyheter, kalenderposter och dokument och därefter kan ni se exakt vem som har läst och laddat ner de olika delarna. Ert system går dessutom att koppla ihop med olika samverkansområden och/eller enskilda räddningstjänster och på det viset kan gemensamma arbetsytor skapas, utan krångel med brandväggar mellan er.

IntraRäddningstjänst är responsiv vilket innebär att det fungerar lika bra på mobil eller läsplatta som på en dator. Detta ger möjlighet till att komma åt sidan oavsett geografisk plats, så länge internetuppkoppling finns åtkomligt. Ni når enkelt alla i din organisation med några få klick.

Kort sagt, IntraRäddningstjänst är allt er räddningstjänst behöver för att ha kontroll på er verksamhet på alla olika plan.

Invent

Ett system för kyrkogårds- och fastighets­förvaltning

Centralisera viktig information. Utför riskbedömningar. Skapa rutiner och få påminnelser för rondering/service/underhåll. Hantera felanmälningar och reparationer. Skapa projekt/arbetsorder med deadlines och påminnelser. Budget, rapporter, inventarielista och säkerhetsdatablad. Med mera!

Allt som görs i systemet lagras vilket innebär att man enkelt kan gå tillbaka och se vad som tidigare gjorts. Att snabbt hitta svaren på frågor som: Byttes tändstiften vid förra servicen? Vilken firma anlitades när fasaden målades om förra gången? Vilka risker identifierades vid förra riskbedömningen?

Ska en uppgift utföras varannan vecka? Eller en gång i halvåret? Eller växelvis vartannat och vart tredje år? Det går enkelt att schemalägga det i systemet och få påminnelser när det är dags.