WCAG 2.1

För att möte de nya kraven som ställs på webbplatser för offentlig verksamhet har vi tagit fram en lista på vem som har ansvar utifrån WCAG 2.1 (vi eller kunden).

Generellt och i så stor utsträckning som möjligt följa direktiven enligt WCAG 2.1 och då nivå A och AA (=basnivå för offentliga verksamheter).

Kursiv text = ert ansvar.
Fetstil = vårt ansvar.
Kursiv och fet text = delat ansvar.

1.2.1 (A) Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

1.2.2 (A) Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text

1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar

1.3.1 (A) Ange i kod vad sidans olika delar har för roll

1.3.2 (A) Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla

1.3.3 (A) Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken

1.3.4 (AA) Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning

1.3.5 (AA) Märk upp vanliga formulärfält i koden

1.4.1 (A) Använd inte enbart färg för att förmedla information

1.4.10 (AA) Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm

1.4.11 (AA) Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik

1.4.12 (AA) Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord

1.4.13 (AA) Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla

1.4.2 (A) Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud

1.4.3 (AA) Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund

1.4.4 (AA) Se till att text går att förstora utan problem

1.4.5 (AA) Använd text, inte bilder, för att visa text

2.1.1 (A) Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet

2.1.2 (A) Se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation

2.1.4 (A) Skapa kortkommandon med varsamhet

2.2.1 (A) Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar

2.2.2 (A) Ge användarna möjlighet att pausa eller stänga av rörelser

2.3.1 (A) Orsaka inte epileptiska anfall genom blinkande

2.4.1 (A) Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll

2.4.2 (A) Skriv beskrivande sidtitlar

2.4.3 (A) Gör en logisk tab-ordning

2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar

2.4.5 (AA) Erbjud användarna flera olika sätt att navigera

2.4.6 (AA) Skriv beskrivande rubriker och etiketter

2.4.7 (AA) Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus

2.5.1 (A) Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

2.5.2 (A) Gör det möjligt att ångra klick

2.5.3 (A) Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter

2.5.4 (A) Erbjud alternativ till rörelsestyrning

3.1.1 (A) Ange sidans språk i koden

3.1.2 (AA) Ange språkförändringar i koden

3.2.1 (A) Utför inga oväntade förändringar vid fokusering

3.2.2 (A) Utför inga oväntade förändringar vid inmatning

3.2.3 (AA) Var konsekvent i navigation, struktur och utformning

3.2.4 (AA) Benämn funktioner konsekvent

3.3.1 (A) Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

3.3.2 (A) Skapa tydliga och klickbara fältetiketter

3.3.3 (AA) Ge förslag på hur fel kan rättas till

3.3.4 (AA) Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner

4.1.1 (A) Se till att koden validerar

4.1.2 (A) Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel

4.1.3 (AA) Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus